Köpvillkor Träningsverkstan STHLM Sports Performance AB

Köpvillkor Träningsverkstan STHLM Sports Performance AB

1. Allmänt
Dessa allmänna villkor gäller för avtal om medlemskap på Träningsverkstan STHLM Sports Performance AB och mellan den person (”Kunden”) som är namngiven i köpeavtalet, till vilket villkoren utgör en integrerad del. Avtalet är personligt och kan inte överlåtas på annan person. Medlemskapet inkluderar deltagande i anläggningens utbud under schema/öppettider.
Samtliga medlemskap är digitala, medlemskort ligger digitalt i appen och på kundens medlemsprofil.
Inga fysiska medlemskort distribueras.

2. Distansavtalslagen/ Återbetalningsskyldighet
Träningsverkstan STHLM Sports Performance AB följer distansavtalslagen vid köp via vår hemsida. Under förutsättning att tjänsten/träningen inte påbörjats/aktiveras har kund rätt att under ångerfristen få tillbaka erlagt belopp för varor och tjänster. Inom 14 dagar från köptillfället (”ångerfristen”) har kund som är privatperson rätt att skriftligen meddela Träningsverkstan STHLM Sports Performance AB om han/hon ångrat sitt köp.
Om kunden utnyttjat sin ångerrätt, betalas det belopp hen har betalat för varan tillbaka snarast eller senast inom 30 dagar från den dag då vi tog emot varan eller, om det är en tjänst, meddelandet om att kunden ångrat sig. 

Se även konsumentverket och distansavtalslagen, samt EU:s gemensamma tvistlösningssida http://ec.europa.eu/odr.

3. Hälsotillstånd
Varje kund ansvarar själv för att hälsotillståndet är sådant att de utan risk kan delta i aktiviteterna på Träningsverkstan STHLM Sports Performance AB.

4. Avtalstid och uppsägning
Träningsverkstan STHLM Sports Performance AB erbjuder medlemskap utan bindningstid. Månadsmedlemskapet  gäller tills vidare/löpande (betala per månad) tills kunden säger upp medlemskapet.

I samband med teckning utav medlemskap tillkommer även en startkostnad om 300 SEK.

Medlemskapet debiteras månadsvis i förskott.

Uppsägning sker skriftligen och skickas på mejl till info@traningsverkstan.nu. Från dagen vi mottagit uppsägningen kommer kunden att debiteras en sista månadsdragning innan medlemskapet avslutas.

5. Prisändringar
Träningsverkstan STHLM Sports Performance AB äger rätt att justera priser per debiteringstillfälle. Eventuell prisjustering kommer alltid meddelas minst 3 månader innan den träder i kraft.

Vid medlemskapet Ungdom: Det år kunden fyller 20 år, äger Träningsverkstan STHLM Sports Performance AB rätt till att justera medlemskapet till ordinarie pris.

6. Avstängning vid utebliven betalning
Om betalning ej sker enligt avtalade betalningsvillkor kommer kunden att stängas av från träning tills betalning sker.

7. Månadsvis betalning
Betalning av månadsavgifter sker via konto/kreditkort och löpande i förskott. Vid månadsdebitering är förfallodagen den 26:e varje månad eller den dag Kunden har tecknat sitt medlemskap. Undantaget om den dagen infaller på en helgdag då betalning kommer att belasta kortet närmaste bankdag innan förfallodagen.
Om teckning saknas på kundens konto/kreditkort dagen för överföring/debitering, skickas en faktura för förfallen månadsavgift.
Medlemmen har uppfyllt sin betalningsskyldighet när angivet belopp har kommit in på Träningsverkstan STHLM Sports Performance AB konto. Om betalningen inte erhålls senast på förfallodagen för fakturan förbehåller sig Träningsverkstan STHLM Sports Performance AB rätten att debitera eventuell dröjsmålsränta enligt räntelagen och, i förekommande fall, kostnader för inkasso.

8. E-handel

För att medlemmen ska kunna betala inköpt medlemskap behöver betalningar för e-handel godkännas via dennes bank. 

9. Frysning av medlemskap vid särskilda omständigheter
Kunder som på grund av särskilda omständigheter inte kan utnyttja sitt medlemskap under viss tid, kan mot giltigt intyg frysa sitt medlemskap.
Frysning av medlemskap vid skada, sjukdom, graviditet, studier, värnpliktstjänstgöring, resa eller jobb på annan ort ges med minst 30 dagar och längst med 90 dagar. Vid graviditet fryser vi normalt t.o.m. tre månader efter beräknad nedkomst.

Giltiga intyg:
Sjukdom / skada: Läkarintyg / utlåtelse av sjukgymnast
Graviditet: Inget intyg krävs
Jobb/militärtjänst på annan ort: Intyg från företag eller dylikt
Resa: Tur och retur biljett, adressändring eller dylikt

Begäran om frysning av medlemskap skickas till info@traningsverkstan.nu. 

10. Ändring av kundens personuppgifter
Kunden skall omgående underrätta Träningsverkstan STHLM Sports Performance ABom ändring av personfakta som namn, adress, telefonnummer eller e-mailadress.
Träningsverkstan STHLM Sports Performance AB ansvarar inte för de fall där eventuell betalningspåminnelse eller information inte når kunden på den av kunden aktuella angivna adressen.

11. Ansvar för kundens ägodelar och olycksfall
Träningsverkstan STHLM Sports Performance AB ansvarar inte för förluster på grund av stöld, inbrott eller av annan anledning för skador på kundens eller andra besökares tillhörigheter.

12. Praktiska ändringar
Träningsverkstan STHLM Sports Performance AB förbehåller sig rätten att ändra scheman och antal pass/vecka. Säsongsmässiga förändringar av öppettider/schema annonseras via mail.

Träningsverkstan STHLM Sports Performance AB förbehåller sig rätten att ställa in gruppklasser och öppettider pga sjukdom eller andra omständigheter som ej går att påverka.

13. Kundregister i databas
Alla kunder registreras i en databas. Genom godkännande av detta avtal godkänner kunden den registreringen. Träningsverkstan STHLM Sports Performance ABbehandlar uppgifter om kunden för att kunna tillhandahålla och administrera kundsystem som kunden har samtyckt till. Kundens uppgifter behandlas i enlighet med personuppgiftslagen. Uppgifter utelämnas ej till tredje part om ej behandlingen är nödvändig för det aktuella ändamålet med intresseavvägning som rättslig grund. 

14. Medgivande
Genom att jag, som undertecknande kund, godkänner villkoren medger jag att uttag får göras från angivet konto/kort på begäran av betalningsmottagaren Träningsverkstan STHLM Sports Performance AB för överföring till denne. 

15. Annan betalare
Om annan person eller företag som i avtalet påtagit sig betalningsansvar för kunden avbryter betalningarna är kunden solidariskt betalningsansvarig.

16. Doping

Träningsverkstan STHLM Sports Performance AB förbehåller sig rätten att oanmält godkänna dopningskontroller. Försäljning av dopingklassade preparat eller liknande prestationshöjande medel leder till omedelbar uteslutning från Träningsverkstan STHLM Sports Performance AB. Ingen återbetalning sker.

17. Cookies

Denna webbplats använder sig av cookies. En cookie är en liten textfil som lagras på datorn och som innehåller information för att hjälpa webbplatsen att identifiera och följa användare. Cookies finns som sessionscookies och som cookies som lagras permanent på datorn. Under tiden för ett första besök på webbplatsen blir webbläsaren tilldelad en sessionscookie som är unik och som används för att inte blanda ihop användaren med andra användare. För att kunna använda webbplatsen till fullo bör kunden tillåta cookies i sin webbläsare. Denna typ av cookie används enbart för att ge kunden som besökare en bättre upplevelse och support och lagrar inga personliga uppgifter. Cookies kan raderas. På denna webbplats används cookies exempelvis för att hålla koll på kundens kundvagn, inställningar och vilka sidor som besökts för att kunna ge kunden en bättre kundupplevelse och support.