Vårterminens gruppträning och öppettider

Vårterminens gruppträning och öppettider

Nu finns finns vårens gruppträningsklasser ute till granskning. Schemat avser vecka 2-8 under vårterminen och är anpassat efter att klara efterfrågan under januari och februari då ett högre tryck på gruppklasserna väntas. Vid sportlovet gör vi en utvärdering av alla gruppträningsklasser och lägger sedan resterande gruppträningsschema för våren fram till juni. Vissa klasser kan tänkas strykas alternativt kompletteras vid behov.

Vad händer inför 2020?

Inför vårterminen är det framförallt tre förändringar som skett.

  1. Schemaändringar
  2. Namnbyte av gruppträningsklasser
  3. Nya upplägg och kompletterande utrustning

I gruppträningsschemat för vecka 2-8 har en del gruppklasser fått byta tider alt lagts till/tagits bort. Hänsyn har tagits till feedback från medlemmar, antalet deltagare, instruktörer samt undvika krock med andra aktiviteter.

För att tydliggöra våra tre koncept Atleterna, Funktionell Fitness och Styrkeskolan har vi gjort en del namnbyte för några av gruppklasserna. Ingen av höstens träningspass (förutom fredagsfys) har tagits bort.

Inga nya träningsformer inför vårterminen väntas, däremot ska vi komplettera gymmet med ny träningsutrustning inom alla våra tre koncept och utveckla träningsklasserna ytterligare. Vi vill fortsätta satsa på kvalitet vilket innebär att vi kommer fortsätta arbeta med innehållet på alla våra gruppträningsklasser samt ställa högre krav på oss tränare. En annan viktig aspekt för att hålla hög kvalitet och att du som medlem ska få ut så mycket av din träning kommer vi fortsätta träna i relativt små grupper om 8-16 personer per gruppklass.

På prov kommer vi förlänga öppettiderna på söndagar till kl. 18. Atleterna Uthållighet kommer flyttas till söndag 16.30 på test.

Efter vecka 8 gör vi en utvärdering för att därefter se om eventuella förändringar kommer ske andra delen av vårterminen.