Covid-19 / Coronaviruset

UPPDATERAD INFORMATION GÄLLANDE COVID-19.

Träningsverkstan följer dagligen utvecklingen i Sverige och hörsammar Folkhälsomyndigheten och regeringens rekommendationer kring vilka åtgärder vi ska vidta. Vi har i helgen gjort en ny riskbedömning från Folkhälsomyndigheten och korrigerat delar av tidigare restriktioner.

Nedan kan du läsa om vad vi beslutat och hur vi på Träningsverkstan tar vår del av ansvaret för att minimera smittspridningen samtidigt som vi försöker maximera möjligheten till ett bra träningsutbud för er medlemmar.

  • Stanna hemma om du har minsta tecken på sjukdom/förkylning.
  • Endast personer med giltigt träningskort får vistas i Träningsverkstans lokaler under vardagar mellan 17-20 (Giltigt träningskort innefattar alla typer av träningskort som engångsträning, klippkort, månadskort mm).
  • Färre antal deltagare på inomhusklasser (max. 8-12 personer).
  • Kortare gruppklasser (45 min.) för att minimera trängsel och möjlighet till rengöring mellan passen.
  • Programupplägg som undviker närkontakt.
  • Goda möjligheter till handhygien som tvål, papper, handsprit och rengöringsmedel för redskap och maskiner. Torka av efter dig!
  • Utökat antal gruppträningsklasser för att sprida ut besöksantalet över hela dagen.
  • Introducerat fasta utomhusklasser fram till sommaren.
  • Vi uppmanar även er som har möjlighet att undvika träna vardagkväller mellan kl. 18-19 såvida du inte är inbokad på en gruppträningsklass.

Vänligen ta ditt ansvar och respektera våra riktlinjer för din egen och andras hälsa!

Observera att nya riktlinjer från Folkhälsomyndigheten kan komma med kort varsel vilket innebär att nedanstående text kan bli inaktuell. Vi uppdaterar alltid vid eventuella förändringar i öppettider, gruppträningsschema eller andra ändrade riktlinjer.